Serveis Mínims Vaga 8M

Informam que segons la Resolució conjunta de les conselleres d’Hisenda i Administracions Públiques i de Salut i del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per la qual s’aproven les mesures per garantir els serveis mínims durant la jornada de vaga del dia 8 de març de 2019 en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són en el nostre centre:

2 mestres a Educació Infantil

3 mestres a Educació Primària

El Director i la secretària en les funcions del seu càrrec.