Servei de menjador escolar

El servei de menjador escolar al CEIP PUNTA DE N’AMER es durà a terme per l’empresa MENJARS AGUILAR ARTIGUES S.L. 

(Gestión de comedores escolares de centros educativos públicos de las Illes Balears)

Per a ser USUARI del servei de menjador haureu d’omplir i entregar a Secretaria  el model de sol·licitud següent:

MODEL DE SOL·LICITUD D’USUARI DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Aquesta sol·licitud s’ha de fer cada curs escolar.

L’HORARI  del servei és de 14’00h a 16’00h 

PREU I PAGAMENT

Per aquells usuaris que facin ús del servei de manera habitual :

6,90€  (menú + monitor)

Per aquells usuaris que facin ús del servei de manera puntual:

7,60€ (menú + monitor)

Aquests preus són per al curs escolar 2022/2023

Els usuaris que fan un ús habitual del servei han d’entregar a Secretaria el següent model de domiciliació. 

MODEL DE DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

Els usuaris que facin un ús puntual del servei faran el pagament als monitors/es del servei en el moment de recollida de l’infant . Ho podreu fer en efectiu o a través de pagament amb targeta de crèdit/dèbit (demanau més informació als monitors)

La falta de pagament pels comensals, de l’import del servei, serà causa de pèrdua de la plaça del menjador.

QUÈ HE DE FER SI VULL QUE EL MEU FILL/A QUEDI UN DIA PUNTUAL AL MENJADOR?

  1. Entregar a secretaria el full de sol·licitud d’usuari de menjador (imprescindible).
  2. Enviar un missatge de whatssap al número 608477530 (AQUEST TELÈFON ÚNICAMENT SERVIRÀ PER ENVIAR WHATSAPP NO CRIDADES) abans de les 9´30h del matí on especifiqueu el NOM i LLINATGES de l’infant i el curs.
  3. Pagar als monitors/es en el moment de la recollida de l’infant.

QUÈ HE DE FER SI SOM USUARI HABITUAL I NO HE DE QUEDAR UN DIA AL MENJADOR?

Ho heu de comunicar per missatge de wss al num 608477530 (AQUEST TELÈFON ÚNICAMENT SERVIRÀ PER ENVIAR WHATSAPP NO CRIDADES) abans de les 9’30h. En cas contrari no es podrà descomptar del pagament mensual.

QUÈ HE DE FER SI EM VULL DONAR DE BAIXA DEL SERVEI DE MENJADOR?

Heu d’entregar a Secretaria el següent model de baixa (únicament en cas que ja no s’hagi de fer ús del servei en lo que queda de curs escolar:

MODEL DE BAIXA DEL SERVEI DE MENJADOR

MENÚS

MAIG MENÚS I PROPOSTA DE SOPARS MAIG ; MENÚ SENSE OU MAIG ; MENÚ SENSE FRUITS SECS; MENÚ SENSE LACTICS

ABRIL MENÚS I PROPOSTA DE SOPARS ABRIL MENÚ SENSE OU ABRIL

MARÇ MENÚS I PROPOSTA DE SOPARS MARÇ MENÚ SENSE OU MARÇ

FEBRER MENÚS I PROPOSTA DE SOPARS FEBRER

GENER MENÚS I PROPOSTA DE SOPARS GENER

DESEMBRE 1) MENÚ DEL MES DE DESEMBRE 2) PROPOSTA SOPARS MES DE DESEMBRE

NOVEMBRE 1) MENÚ DEL MES DE NOVEMBRE 2) PROPOSTA SOPAR MES DE NOVEMBRE

OCTUBRE – 1) MENÚ DEL MES D’OCTUBRE 2) PROPOSTA SOPAR MES D’OCTUBRE

SETEMBRE – MENÚS DEL MES DE SETEMBRE

Per a qualsevol dubte contactau amb secretaria:

seretaria@ceippuntadenamer.org telf: 971 81 14 44