Servei de menjador escolar

El servei de menjador escolar al CEIP PUNTA DE N’AMER es durà a terme per l’empresa MENJARS AGUILAR ARTIGUES S.L. 

Per a ser USUARI del servei de menjador haureu d’omplir i entregar a Secretaria  el model de sol·licitud següent:

MODEL DE SOL·LICITUD D’USUARI DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Aquesta sol·licitud s’ha de fer cada curs escolar.

IMPORTANT: Una vegada entregada la fitxa, s’ha d’enviar un missatge al número 608477530 (AQUEST TELÈFON ÚNICAMENT SERVIRÀ PER ENVIAR WHATSAPP NO CRIDADES) on especificareu els dies que es farà ús del servei i els mesos. Cada vegada que deixeu d’utilitzar el servei s’haurà de comunicar per whatssap i igualment quan es torni a utilitzar. Pregam es faci amb 48/24 hores d’antelació (no més).

L’HORARI  del servei de menjador és de 14’00h a 16’00h 

PREU I PAGAMENT

Per aquells usuaris que facin ús del servei de manera habitual (aquells que facin ús del servei més d’un 50% dels dies lectius al mes corresponent / 2 dies o més per setmana durant el mes) :

(Si l’assistència no arriba al 50% dels dies lectius es cobrarà la mensualitat al preu d’usuari eventual, en el cas dels usuaris que fan ús del servei 2 dies a la setmana hauran de tenir una assistència mínima de 8 dies al mes)

USUARI HABITUAL: 7,10€  (menú + monitor)

Per aquells usuaris que facin ús del servei de manera puntual (1 dia a la setmana durant el mes o dies puntuals):

USUARI EVENTUAL: 7,80€ (menú + monitor)

Aquests preus són per al curs escolar 2023/2024

Els usuaris que fan un ús habitual del servei han d’entregar a Secretaria el següent model de domiciliació

MODEL DE DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

Els usuaris que facin un ús puntual del servei faran el pagament als monitors/es del servei en el moment de recollida de l’infant . Ho podreu fer en efectiu o a través de pagament amb targeta de crèdit/dèbit (demanau més informació als monitors)

La falta de pagament pels comensals, de l’import del servei, serà causa de pèrdua de la plaça del menjador.

QUÈ HE DE FER SI VULL QUE EL MEU FILL/A QUEDI UN DIA PUNTUAL AL MENJADOR?

  1. Entregar a secretaria el full de sol·licitud d’usuari de menjador (imprescindible). De dilluns a divendres de 12’00h a 13’00h.
  2. Enviar un missatge de whatssap al número 608477530 (AQUEST TELÈFON ÚNICAMENT SERVIRÀ PER ENVIAR WHATSAPP NO CRIDADES) abans de les 9´30h del matí on especifiqueu el NOM i LLINATGES de l’infant i el curs.
  3. Pagar als monitors/es en el moment de la recollida de l’infant.

QUÈ HE DE FER SI SOM USUARI HABITUAL I NO HE DE QUEDAR UN DIA AL MENJADOR?

Ho heu de comunicar per missatge de wss al num 608477530 (AQUEST TELÈFON ÚNICAMENT SERVIRÀ PER ENVIAR WHATSAPP NO CRIDADES) abans de les 9’30h. En cas contrari no es podrà descomptar del pagament mensual.

MENÚS CURS ESCOLAR 2023-2024

SETEMBRE – MENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

OCTUBRE – MENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

NOVEMBRE MENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

DESEMBRE MENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

GENER MENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

FEBRER MENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

MARÇ MENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

ABRILMENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

MAIGMENÚS / PROPOSTA DE SOPARS

JUNY-

Per a qualsevol dubte contactau amb secretaria:

seretaria@ceippuntadenamer.org telf: 971 81 14 44