Fruita Bona!

Un altre any el centre participi en el programa de Consum de Fruita a les Escoles.

El día 11/01/2019 començarà amb el repartiment de Fruita i suc.

Aquesta Fruita i suc de taronja será...