ESCOLETA MATINERA 2023-24

CIRCULAR INFORMATIVA SERVEI MATINERA
Estimats pares i mares de l’escola CEIP Punta de n’Amer, a la present circular us volem
explicar l’estat actual de l’escola matinera que es durà a terme al centre.


Enguany Robotix Balears segueix sent l’empresa responsable del servei. Des d’aquesta
empresa som conscients que una escola matinera no just ha de ser un espai on pugueu
deixar als nins, sinó que ha de ser un espai de creixement per als nins, per això hem
dissenyat la següent proposta amb diversos ambients que afavoreixen aquest creixement.
Els ambients proposats són:

 • Ambient artístic: desenvolupament d’habilitats artístiques mitjançant dibuixos o treballs
  manuals.
 • Ambient de les llengües: desenvolupament d’habilitats lingüístiques, tant orals com escrites.
 • Ambient matemàtic, tecnològic i científic: desenvolupament d’habilitats lògiques,
  científiques i robòtiques
 • Ambient del cos i moviment: desenvolupament d’habilitats relacionades amb el cos el
  moviment i el ritme
 • Ambient medi i entorn: desenvolupament d’habilitats a l’exterior.

Els horaris de l’escola matinera són de 6:50 a 8:50 enllaçant amb l’inici de l’escola.
L’entrada al servei es farà per l’entrada de la cuina.


Els preus del servei serà de 20 euros en el cas d’usuaris fixos, que es domiciliarà per
rebut bancari, 3 euros per dia en cas d’usuaris esporàdics que es pagaran el mateix
dia de l’ús del servei.


Per inscriure al nin en la modalitat mensual es pot fer a través del següent enllaç:
Inscripcions Matinera municipi Sant Llorenç 23-24 – Robotix Balears


Les inscripcions de dies puntuals s’han de comunicar, sempre que sigui possible, el dia avanç
via WhatsApp especificant el servei de matinera, l’escola i el nom de l’infant al següent
telèfon: 634879226

Xisco Gelabert

Coordinació Escola Matinera

Robotix Balears