Qui Som

El nostre equip directiu està format pels següents membres:

Director: Jaume Vidal
Cap d’Estudis: Pasqual Bordas
Secretària: Belén Quesada

El Personal docent del nostre centre està compost per aquest curs actual pels següents membres:

INFANTIL

3 anys A- Aina Maria Andreu
3 anys B-Maria Antònia Casas
4 anys A- Sergi Jaén
4 anys B- Mar Murguia
5 anys A- Montse López
5 anys B- Ana Fuentes
Mestra +1- Ana Homar/Cati Riera
Mestre +1-Belén Quesada

Primària

 • 1r A-Cati Massanet
 • 1r B- Antònia Valls
 • 2n A-Maria del Mar Bennàssar/Andrea Munar
 • 2n B-Maria Rosselló
 • 3r A-Carles Estrany
 • 3r B-Maria Umbert
 • 4t A-Victòria Adrover
 • 4t B-Pere Manresa
 • 5è A-Sonia Nuñez
 • 5è B-Catalina Gelabert
 • 6è A-Pere Sastre
 • 6è B-Marina Ferrer

Mestres de docència directa:  Pasqual Bordas i Jaume Vidal

Especialistes

Anglès-
Diana Barceló, Pere Manresa, Marina Ferrer

Educació Física-
Jaume Vidal, Francisca Caldentey, Maria Antònia Sastre

Música-
Xisca Amer

Religió- Magdale a Sunyer

Equip de Suport

PT- Pilar Servera
AL- Laura Mojer
AD- Aina Sitges

El Consell Escolar està compost  per aquest curs pels membres següents:
Equip Directiu: Jaume Vidal, Pasqual Bordas, Belén Quesada
Representants del professorat: , Xisca Amer, Cati Massanet, Sergi Jaén, Pilar Servera i Pere Josep Sastre
Representant dels pares:Antònia Brunet, Sharon Domínguez, Paloma Domínguez
Representants de l’AMIPA: Macarena Valero
Representant de l’Ajuntament: Nicolau Bordal

El personal no docent del nostre centre està compost per:
AT- Carme Hernández
Fisioterapeuta: Lorena Martínez