Qui Som

El nostre equip directiu està format pels següents membres:

Director: Jaume Vidal
Cap d’Estudis: Sergi Jaén
Secretària: Belén Quesada

El Personal docent del nostre centre està compost per aquest curs actual pels següents membres:

INFANTIL

3 anys A- Ana Fuentes
3 anys B- Mònica Sansó
4 anys A- Aina Maria Andreu
4 anys B- Maria Antonia Casas
4 anys C- Belen Quesada
5 anys A- Xisca Pascual
5 anys B- Noelia Hermosilla

Mestra +1- Ana Homar/Pedro Artigues
Mestre +1- Sergi Jaén

Primària

 • 1r A- Maria Ginard
 • 1r B- Miquela Mesquida
 • 2n A-Cati Massanet
 • 2n B-Antònia Valls
 • 3r A- Eulàlia Miquel
 • 3r B- Barbara Reinoso
 • 4t A-Tomeu Serra
 • 4t B-Maria Umbert
 • 5è A- Malen Nicolau
 • 5è B- Pere Josep Sastre
 • 5è C- Xisca Amer
 • 6è A- Marga Mas
 • 6è B- Nuria Peinado

Mestres de docència directa:  Jaume Vidal

Especialistes

Anglès-
Diana Barceló, Cati Massanet i Antònia Massanet

Educació Física-
Jaume Vidal, Francisca Caldentey i Miquel Coll.

Música-
Xisca Amer

Religió- Magdalena Sunyer

Equip de Suport

PT- Pilar Servera
AL- Laura Mojer i Francina Velasco
AD- Aina Sitges

El Consell Escolar està compost  per aquest curs pels membres següents:
Equip Directiu: Jaume Vidal, Sergi Jaén , Belén Quesada
Representants del professorat: , Xisca Amer, Cati Massanet, Pilar Servera i Pere Josep Sastre
Representant dels pares:Antònia Brunet, Sharon Domínguez, Paloma Domínguez
Representants de l’AMIPA: Macarena Valero
Representant de l’Ajuntament: Nicolau Bordal

El personal no docent del nostre centre està compost per:
AT- Susi Terrasa
Fisioterapeuta: Lorena Martínez