Qui Som

El nostre equip directiu està format pels següents membres:

Director: Jaume Vidal
Cap d’Estudis: Antònia Sureda
Secretari: Pasqual Bordas

 

El Personal docent del nostre centre està compost per aquest curs actual 2017-2018 pels següents membres:

Infantil

3 anys A- Montse López
3 anys B- Ana Fuentes
4 anys A- Belén Quesada
4 anys B- Aina Andreu
5 anys A- Sergi Jaén
Mestra +1- Ana Homar
Mestre +1-Pedro Artigues

Primària

1r A- Cati Massanet
2n A- Catalia Adrover
2n B- Pere Manresa
3r A- Xisca Amer
3r B- Antònia Valls
4t A-Maria Julià
4t B- Joan Oliver
5è A- Sílvia Reverte
5è B- Antònia Planisi
6è A- Antònia Moyà
6è B-Pere Josep Sastre

Mestres de docència directa: Antònia Sureda, Pasqual Bordas i Jaume Vidal

Especialistes

Anglès-
Diana Barceló
Pere Manresa
Cati Massanet

Educació Física-
Xisca Caldentey
Jordi Picó

Música-
Antònia Moyà
Sílvia Reverte
Joan Oliver

Religió-
Aina Forns

Equip de Suport

PT-Maria Teresa Rodríguez
PT-Catalina Rexach
AL- Pilar Servera
AL- Marga Bauzá
AD- Aina Sitges
EOEP: Margalida Mestre

El Consell Escolar està compost  per aquest curs 2016-2017 pels membres següents:
Equip Directiu: Jaume Vidal, Antònia Sureda i Pasqual Bordas
Representants del professorat: , Xisca Amer, Diana Barceló, Aina Sitges, Ana Homar i Pere Josep Sastre
Representant dels pares:Joan Bordoy, Sharon
Representants de l’AMIPA: Lola Fernández/Antònia Brunet/Macarena Valero
Representant de l’Ajuntament: Alicia Duran
Representant del PAS: Nicolau Bordal

 

El personal no docent del nostre centre està compost per:
AT- Rocío Osuna
Conserge- Rafel