Qui Som

El nostre equip directiu està format pels següents membres:

Director: Jaume Vidal
Cap d’Estudis: Pasqual Bordas
Secretari: Belén Quesada

El Personal docent del nostre centre està compost per aquest curs actual 2018-2019 pels següents membres:

INFANTIL

Sergi Jaén
Lydia Reverte
Raquel Forteza

3 anys A-
3 anys B-
4 anys A- Montse López
4 anys B- Ana Fuentes
5 anys A- Belén Quesada
5 anys B- Aina Andreu
Mestra +1- Ana Homar
Mestre +1-

Primària

Pasqual Bordas
Pere Josep Sastre
Xisca Amer
Antònia Sureda
Cati Adrover
Catalina Gelabert
Antònia Planisi
Marc Millan
Eva Maria Pérez
Sílvia Cortés
David Redondo

1r A-
2n A-
2n B-
3r A-
3r B-
4t A-
4t B-
5è A-
5è B-
6è A-
6è B-

Mestres de docència directa:  Pasqual Bordas i Jaume Vidal

Especialistes

Anglès-
Diana Barceló, Cati Massanet, Joan Ramon Bosch

Educació Física-
Jaume Vidal, Francisca Caldentey

Música-
Antònia Moyà

Religió- Aina Maria Forns

Equip de Suport

AL- Pilar Servera
AL- Laura Mojer
AD- Aina Sitges
PT:Rafel Suau

El Consell Escolar està compost  per aquest curs 2018-2019 pels membres següents:
Equip Directiu: Jaume Vidal, Pasqual Bordas, Belén Quesada
Representants del professorat: , Xisca Amer, Diana Barceló, Aina Sitges, Ana Homar i Pere Josep Sastre
Representant dels pares:Joan Bordoy, Sharon
Representants de l’AMIPA: Lola Fernández/Antònia Brunet/Macarena Valero
Representant de l’Ajuntament: Alicia Duran
Representant del PAS: Nicolau Bordal

El personal no docent del nostre centre està compost per:
AT-
Conserge- Rafel