Qui Som

El nostre equip directiu està format pels següents membres:

Director: Jaume Vidal
Cap d’Estudis: Pasqual Bordas
Secretària: Belén Quesada

El Personal docent del nostre centre està compost per aquest curs actual 2018-2019 pels següents membres:

INFANTIL

3 anys A- Segi Jaén
3 anys B-Lydia Reverte
4 anys A- Montse López
4 anys B- Ana Fuentes
5 anys A- Belén Quesada
5 anys B- Aina Andreu
Mestra +1- Ana Homar/Pedro Artigues
Mestre +1-Raquel Forteza

Primària

 • 1r A-Eva Maria Pérez
 • 1r B- Cati Adrover
 • 2n A-Sílvia Cortés/ Esther Ferrera
 • 2n B-Cati Massanet
 • 3r A-Antònia Sureda
 • 3r B-Joan Ramon Bosch
 • 4t A-Xisca Amer
 • 4t B-Marc Millán
 • 5è A-Pere Josep Sastre
 • 5è B-Catalina Gelabert
 • 6è A-Ariadna Murillo
 • 6è B-Antònia Planisi/Hector Arranz

Mestres de docència directa:  Pasqual Bordas i Jaume Vidal

Especialistes

Anglès-
Diana Barceló, Cati Massanet, Joan Ramon Bosch

Educació Física-
Jaume Vidal, Francisca Caldentey, David Redondo

Música-
Antònia Moyà

Religió- Aina Maria Forns

Equip de Suport

AL- Pilar Servera
AL- Laura Mojer
AD- Aina Sitges
PT:Rafel Suau

El Consell Escolar està compost  per aquest curs 2018-2019 pels membres següents:
Equip Directiu: Jaume Vidal, Pasqual Bordas, Belén Quesada
Representants del professorat: , Xisca Amer, Antònia Moyà, Serji Jaén, Pilar Servera i Pere Josep Sastre
Representant dels pares:Joan Bordoy, Sharon
Representants de l’AMIPA: Antònia Brunet/Macarena Valero
Representant de l’Ajuntament: Alicia Duran
Representant del PAS: Nicolau Bordal

El personal no docent del nostre centre està compost per:
AT-
Conserge- Rafel