INFORMACIÓ SECRETARIA

HORARI

L’horari de Secretaria és de DILLUNS a DIVENDRES de les 12,00h a les 13,00h.

Demanar cita prèvia al 971 81 14 44

Correu: secretaria@ceippuntadenamer.org

Assistència GESTIB (alta d’usuaris i reinici de contrasenyes) DIMECRES I DIJOUS de 9’00h a 14’00h

INFORMACIÓ ADMISSIÓ / ADSCRIPCIÓ

Què és el procés d’admissió?
És un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d’Educació Infantil) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).


Si deman diferents centres, he de fer un tràmit a cadascun d’ells?
No. Només heu de fer un sol tràmit en el qual posareu els centres que voleu per ordre de preferència. En cas que en presenteu més d’un, el sistema ho detecta i els anul·la, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats i se us serà adjudicada una plaça d’ofici.


Quants de centres puc demanar?
Com a màxim, es pot demanar un total de 5 centres per ordre de preferència, tots a la mateixa sol·licitud.

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT DE 6è

  • Tots els nostres alumnes teniu ADSCRIPCIÓ directa a l’IES PUIG DE SA FONT. En aquest procés no heu de fer res ja que nosaltres ho feim directament a través del Gestib al ser un procés intern. Si alguna família no vol que el seu fill/a vagi a aquest institut, doncs ha de sol·licitar plaça a un nou IES dins les dates del procés d’ADMISSIÓ. És molt recomanable que NO RENUNCIEU a l’IES PUIG DE SA FONT (on teniu l’Adscripció) abans de què vos confirmin que vos han donat plaça al nou institut que voleu, perquè sinó perdreu la plaça i no en tendreu ni a un IES ni a l’altre, i Escolarització vos adjudicaria aquell que disposi d’una plaça vacant.
    Per tant, en el procés d’ADSCRIPCIÓ no heu de fer res.
  • El que SÍ heu de fer és formalitzar la MATRÍCULA. Encara que tengueu la plaça reservada l’heu de formalitzar dins els mes de juny/juliol.

MATRÍCULA FORA DE PLAÇ

Podeu sol.licitar plaça al nostre centre si es dóna alguna d’aquestes situacions:

  • Canvi de domicili. Residiu actualment a la zona del municipi on pertany el centre (Sa Coma)
  • Un dels tutors treballa actualment a la zona del municipi on pertany el centre (Sa Coma)

Documentació necessària per a fer el tràmit:

(Teniu en compte l’horari de Secretaria)