CENTRE

A partir de la creació de la urbanització de Sa Coma, els nins de la zona costanera anaven a l´escola de Son Servera(Jaume Fornaris).
A mesura que passava el temps i el nombre de nins anava augmentat , l´ajuntament de Son Servera va llogar quatre aules a Cala Millor (on hi havia abans correus). Amb el pas del temps s´anaren llogant altres locals al mateix carrer (el nombre de locals arribà a 6). El pati es feia al carrer.

Posteriorment i una vegada va estar feta l´escola de Cala Millor ( 1986 ), l´alumnat es va repartir en tres escoles:
Jaume Fornaris (Son Servera)
Na Penyal (Son Servera)
C.P. Cala Millor-Son Moro (Sant Llorenç )

L´any 1987 es començaren els tràmits per construir l´escola de Sa Coma . La mudança a l´escola nova fou el curs 88-89 essent el 5 de març de 1990 el dia que va ser inagurada amb les següents ratios:
4 anys: 24
5anys :24
1r: 24
2n: 32
3r: 24
4t: 21
5è: 15

Va ser la primera escola de la zona en tenir jornada continuada.
Els diferents directors que ha tengut l´escola han estat:
-M.Luisa Jimenez García (locals de Cala Millor )
-Teresa Lorenzo Rodríguez
-Miquel Galmés Galmés
-Sílvia M. Silva Vilchez
-Joana Maria Amengual Serra
-Jaume Vidal Rodríguez

https://photos.app.goo.gl/FNNycV2w2kHRtCYY9

Extracte del llibre:

Les escoles de la zona costanera: Cala Millor, Sa Coma i s’Illot.

Durant molt d’anys l’ensenyança de la zona costanera s’impartia al Col·legi de Son Servera. L’explosió turística dels anys seixanta donà lloc al naixement dels diferents nuclis urbans que avui coneixem: el 1959 es començà a urbanitzar s’Illot, el 1965 se va iniciar la parcel·lació de Son Moro (Cala Millor) i des del 1977 al 1983 la urbanització de sa Coma. Això va produir un augment del nombre d’alumnes que va fer necessària la recerca d’ un lloc on atendre els al•lots.

En el juny de any 1981  L’Ajuntament de Sant Llorenç acordà construir una petita escola a Cala Millor, al carrer Platja, i el 19 d’octubre del mateix any s’inaugurà l’edifici de Cala Millor amb 4 aules.

Aquestes aules seguiren depenent del Col·legi Jaume Fornaris de Son Servera i van acollir nins dels dos municipis fins a l’agost de 1986 en què es va fer el desdoblament del Col·legi Jaume Fornaris i Taltavull en tres col·legis independents:

Jaume Fornaris a Son Servera, Col·legi Cala Millor-Son Servera i Col·legi Cala Millor-Sant Llorenç.

L’ 1 de setembre de 1986 començaren les activitats al Col·legi Cala Millor-Sant Llorenç. La directora del centre va ser Maria Luisa Jiménez Garcés i s’hi va impartir educació preescolar i primer cicle d’EGB.

El 15 de setembre de 1986 els pares i les mares feren una manifestació per demanar una escola digna ja que en aquell moment no hi havia les aules suficients, se’n necessitaven cinc i el centre comptava només amb quatre, i per instar a l’Ajuntament que cercàs un lloc on ubicar l’aula i fes les gestions oportunes per a la construcció d’un nou centre.

Per tramitar i solucionar els problemes del centre es creà, el curs 1986-1987, l’APA.

E1 26 de setembre de 1986, l’Ajuntament oferí un solar d’una quarterada al Ministeri de Educació i Ciència i es començà a preparar la documentació per a edificar el Col·legi de sa Coma.

El Centre, amb el suport de les famílies i de PAPA, el novembre de 1987, sol·licità la jornada continuada.

La subhasta de les obres del centre es va realitzar el novembre de 1988. El 3 de desembre del mateix any s’acordà comprar un solar a sa Coma, propietat de Maguel SA, de 10.000 m2 per fer-hi l’Escola, l’Ajuntament en pagà  3.272.897 pessetes.

El curs 1988-1989 s’aconseguí la gratuïtat dels llibres de text al terme, com a municipi de menys de 6.000 habitants. Les distintes escoles adquiriren els llibres necessaris d’ús per a l’alumnat.

La inauguració de l’escola de sa Coma va ser el 24 de març de 1990. La presidí el delegat del Govern, Gerard García, el delegat del MEC, Andreu Crespí, i el batle de Sant Llorenç, Bartomeu Pont, i diversos regidors. El president de APA Tomás Arcos va fer entrega d’unes plaques commemoratives a les persones que d’una manera o d’una altra havien col·laborat en el projecte. L’escola tenia 8 unitats, ja que els pàrvuls continuaren a l’escola de Cala Millor. La directora va ser Teresa Lorenzo Rodríguez. Fou la primera escola dissenyada pels tècnics de l’Ajuntament seguint les directius del Ministeri d’Educació Ciència

El 18 d’octubre de 1990 es proposà el nom de Punta de n’Amer i el 26 de novembre s’aprovà pel Consell Escolar. El  16 de març de 1992 es va crear de forma oficial l’Associació d’alumnes.

A l’octubre de 1993 s’amplià el col•legi amb un nou edifici dedicat a l’educació infantil, que constà de 3 aules i la corresponent infraestructura.

Degut a la necessitat d’un poliesportiu cobert, es va aprovar la seva realització el 26 de juny del 2000. Va ser dissenyat per l’arquitecte Gerard García Franco i va ser adjudicat al BOIB de 8 de febrer de 2001 a Melchor Mascaró SA,  s’inaugurà el 19 de juny de l’any 2002, es començà a utilitzar al curs següent.

Durant el curs 2004-05 es va realitzar el Programa Hort Escolar i es posà en funcionament un hort gestionat pels alumnes.

En data 16 de juny de 2005, l’escola obtingué el guardó de Centre Ecoambiental, lliurat en reconeixement a la tasca realitzada dins el programa per al foment de l’Educació ambiental, promogut per la Conselleria de Medi Ambient juntament amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

El curs 2010-11 se sol-licità entrar al sistema de gestió i qualitat (Sgq).

En el curs 2013-14 el centre va obtenir la certificació ISO 9001:2008 i la corresponent renovacions dels cursos posteriors.

A partir del curs 2018-19 el centre va obtenir la certificació de la Conselleria d’Educació i Universitat per formar part del Programa de Millora Contínua