INFORMACIÓ GESTIB famílies

A través d’aquest programa podreu accedir des de qualsevol dispositiu mòbil a informació relativa a resultats acadèmics, faltes d’assistència, dades personals,… que el professorat hagi introduït dins el sistema.

SOL·LICITUD COMPTE D’USUARI

Qui pot sol·licitar un compte d’usuari?

 • Totes aquelles persones que siguin pare/mare o tutors legals d’alumnat escolaritzat al nostre centre.
 • Per famílies que tenen més d’un fill o filla escolaritzat al centre només és necessari 1 compte per família. Amb el mateix compte podreu accedir a qualsevol del vostres fill/es escolaritzats al centre.
 • Si es dóna el cas que a més de tenir algun fill/a escolaritzat al centre també en teniu a l’institut (o altre) podreu accedir a la informació d’ambdós fills sempre hi quan s’hagi habilitat la visualització per part de l’IES.
 • Poden tenir compte d’usuari els dos progenitors però s’han de sol·licitar de manera individual.

Podeu accedir a la web emprant algun dels següents navegadors: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer o Safari.

    Com podeu sol·licitar un compte d’usuari?

 • Sol·licitar a la Secretaria del centre el Formulari de sol.licitud de compte d’usuari per a pares/mares/tutors* (GESTIB)  o el podeu descarregar des  d’aquí: FORMULARI.
 • Una vegada entregada la sol·licitud al centre rebreu un SMS amb un usuari i una contrasenya. Pensau que la 1a contrasenya que us assigna l’aplicació de manera automàtica es provisional i ÉS IMPORTANTÍSSIM canviar-la abans de 24h.
 • PASSES A SEGUIR una vegada rebut l’SMS: INSTRUCCIONS
 • Canvi de contrasenya https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

També és pot canviar des del botó Canvi de contrasenya que hi ha a la pàgina d’inici d’accés a Gestib.

 • CAL RECORDAR que la contrasenya obtinguda en aquest procés té una vigència d’un any. Igualment l’usuari pot canviar-la sempre que vulgui des de la pàgina indicada abans. Cada vegada que es fa un canvi, s’inicia el període de vigència d’un any.
 • En aquest document, TUTORIAL CANVI DE CONTRASENYA , se us expliquen les passes per canviar la contrasenya en cas que no la recordeu.
 • Si sorgeix algun problema posau-vos en contacte a direccio@ceippuntadenamer.org
 • Una altre centre escolar ens ha facilitat aquest vídeo tutorial: