Programa de Millora Contínua

El curs 2011-2012 el centre va apostar per un Sistema de Gestió de Qualitat. Es va treballar fins a la certificació del 2014 amb la ISO 9001:2008 lliurada per AENOR.

Amb el Sistema de Gestió pretenem un millor control del centre i és important la participació de tota la Comunitat Educativa.

Durant el curs 2017-2018 aquest programa va passar a denominar-se Programa de Millora Contínua i està supervisat per la Conselleria d’Eduació i Universitat.

Dins aquest marc feim participar a l’alumnat i a les famílies per obtenir informació, la seva opinió envers alguns aspectes del centre i aquests en són els resultats:

2017-2018
Resultats Estadística de Participació Reunió Inicial
Resultats Enquesta Famílies de 3 anys
Resultats Enquesta Final de curs

2016-2017
Resultats Estadística de Participació Reunió Inicial
Resultats Enquesta Famílies de 3 anys
Resultats Enquesta Final de curs

2015-2016
Resultats Enquestes 2015-2016
Resultats Estadística de Participació Reunió Inicial
Resultats Enquesta Famílies de 3 anys