Reglament d’Organització i funcionament-ROF

Des del centre facilitem el ROF que ens serveis de guia per una bona coordinació i convivència.

ROF 2019-Darrera aprovació juny 2019