CONTACTE família/escola

Des de fa uns anys el centre ha apostat per millorar la comunicació entre l’escola i les famíles. Per aquest motiu des del curs 2016-2017 hem anat creant uns blog generacionals que acompanyaran als nins i nines durant tota la seva etapa al centre i que any rera any anirem actualitzant amb les activitats que feim des del centre relacionades amb la generació corresponent.

A la vegada, també volem deixar els correus electrònics corporatius dels mestres de l’escola amb l’objectiu d’agilitzar la comunicació directa entre tutor/família i així poder resoldre els dubtes directament amb els mestres dels vostres fills.

Aquí teniu les direccions web i els correus electrònics:

TUTORS/ES:

http://g2009.ceippuntadenamer.org-6è d’Ed. Primària

6è A –  m.mas@ceippuntadenamer.org

6è B –  n.peinado@ceippuntadenamer.org

http://g2010.ceippuntadenamer.org-5è d’Ed. Primària

5è A –  m.nicolau@ceippuntadenamer.org              

5è B –  m.perello@ceippuntadenamer.org                                                    

5è C –  x.amer@ceippuntadenamer.org

http://g2011.ceippuntadenamer.org- 4t d’Ed. Primària

4t A –  t.serra@ceippuntadenamer.org  

4t B –  m.umbert@ceippuntadenamer.org 

http://g2012.ceippuntadenamer.org-3r d’Ed. Primària

3r A –  e.miquel@ceippuntadenamer.org

3r B –  bm.reinoso@ceippuntadenamer.org

http://g2013.ceippuntadenamer.org-2n d’Ed. Primària

2n A –  c.massanet@ceippuntadenamer.org  

2n B –   a.valls@ceippuntadenamer.org

http://g2014.ceippuntadenamer.org-1r de Ed. Primària

1r A –  m.ginard@ceippuntadenamer.org    

1r B –  m.mesquida@ceippuntadenamer.org

http://g2015.ceippuntadenamer.org-6è d’Ed. Infantil

6è A E.I –  f.pascual@ceippuntadenamer.org    

6è B E.I –   n.hermosilla@ceippuntadenamer.org

http://g2016.ceippuntadenamer.org-5è d’Ed. Infantil

5è A E.I –  am.andreu@ceippuntadenamer.org

5è B E.I –  ma.casas@ceippuntadenamer.org

5è C E.I –  mb.quesada@ceippuntadenamer.org

http://g2017.ceippuntadenamer.org-4t d’Ed. Infantil

4t A E.I –  a.fuentes@ceippuntadenamer.org

4t B E.I –  m.sanso@ceippuntadenamer.org

ALTRES MESTRES I ESPECIALISTES:

 • Especialista d’anglès: Diana Barceló Email: d.barcelo@ceippuntadenamer.org
 • Especialistes d’anglès(primer cicle): Cati Massanet i Antonia Massanet Email: c.massanet@ceippuntadenamer.org Email: a.massanet@ceippuntadenamer.org
 • Especialista d’educació física: Miquel Coll Email: m.coll@ceippuntadenamer.org
 • Especialista de música (primer cicle) : Miquela Mesquida Email: m.mesquida@ceippuntadenamer.org
 • Especialista de música (segon cicle): Xisca Amer Email: x.amer@ceippuntadenamer.org
 • Especialista de religió: Magdalena Suñer Email: m.suner@ceippuntadenamer.org
 • Especialista Audició i llenguatge (AL) : Laura Mojer i Francina Velasco Email: l.mojer@ceippuntadenamer.org Email: f.velasco@ceippuntadenamer.org
 • Especialista Pedagogia terapèutica (PT): Pilar Servera Email: p.servera@ceippuntadenamer.org
 • Especialista d’Atenció a la diversitat (AD): Aina Sitges Email: a.sitges@ceippuntadenamer.org

EQUIP DIRECTIU:

 • Jaume Vidal i Sergi Jaén. Email: direcció@ceippuntadenamer.org
 • Secretaria: Belen Quesada Email: secretaria@ceippuntadenamer.org

PERSONAL NO DOCENT:

 • ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu): Susi Terrasa
 • Fisioterapeuta: Lorena Martínez Mollà