Generacions

Des de fa dos anys el centre ha apostat per millorar la comunicació entre l’escola i les famíles. Per aquest motiu des del curs 2016-2017 hem anat creant uns blog generacionals que acompanyaran als nins i nines durant tota la seva etapa al centre iq ue any rera any anirem actualitzant amb les activitats que feim des del centre relacionades amb la generació corresponent. Aquí teniu les direccions web:

http://g2008.ceippuntadenamer.org

http://g2009.ceippuntadenamer.org

http://g2010.ceippuntadenamer.org

http://g2011.ceippuntadenamer.org

http://g2012.ceippuntadenamer.org

http://g2013.ceippuntadenamer.org

http://g2014.ceippuntadenamer.org

http://g2015.ceippuntadenamer.org

http://g2016.ceippuntadenamer.org