Aportació econòmica de matrícula i material (curs 2022-2023)

Benvolgudes famílies, vos informam que de cara al curs escolar 2022-2023 el centre ha tornat a sol·licitat entrar dins el programa per al finançament de llibres i material didàctic. Concretament el nostre centre  participa de la part de MATERIAL DIDÀCTIC.

Aquest programa té com a finalitat combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies.

El programa va destinat a aquells centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i que desenvolupen actuacions per posar en marxa projectes innovadors amb l’objectiu d’assolir l’èxit escolar.

La quantia assignada al nostre centre per a les famílies de l’alumnat de PRIMÀRIA és de 9.900 €. Aquest import es reduirà de l’aportació econòmica de les famílies per material didàctica de principi de curs. 

Així l’aportació econòmica de material didàctic queda reduïda a 15  € a l’educació primària.

No entra dins el programa l’etapa d’EDUCACIÓ INFANTIL, que en aquest cas és de 53€ 

Aportació econòmica per material   EDUCACIÓ INFANTIL: 53 €

Aportació econòmica per material EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 15 €

Nou sistema de pagament amb targeta (podeu accedir a través del següent enllaç) :

PAGAMENT CATALÀ:  https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_cat.html?EMISORA=0780463

PAGAMENT CASTELLÀ https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?EMISORA=0780463

(IMPORTANT:  pensau a posar el nom de l’alumne/a al remitent)

Si no voleu fer el pagament a través de targeta podeu fer transferència al número de compte: 

La CAIXA:    ES 92 2100 2429 11 0200000639

Material que hem de comprar:
1r, 2n i 3r  d’educació primària- No heu de comprar RES.
4t d’educació primària 
5è d’educació primària
6è d’educació primària