Ambients a Infantil

Fa uns anys, a Eduació Infantil, vàrem decidir fer un petit canvi metodològic, cercar nous elements motivacionals pel nostre alumnat, adaptat a les noves necessitats socials. Així, la proposta del canvi metodològic al  cicle suposa una gran tasca de reflexió conjunta en quant a revisió i plantejament d’objectius, reestructuració d’horaris, ús i disseny d’espais i elecció i creació de materials didàctics

Perquè aquest canvi?

– Per combinar les activitats de treball en grup amb altres activitats més lliures i individuals que permetin als i a les alumnes avançar segons el seu ritme d’aprenentatge.

– Per possibilitar la interacció d’infants de diferents edats.

– Per optimitzar recursos i oferir materials de joc més específics i amb diferents graus de dificultat.

– Per baixar les ratios d’alumnes.

Vos facilitam un petit vídeo resum del què són els ambients al nostre centre.