Reunions famílies (alumnat nouvingut) 2023-2024

NOVES MATRÍCULES

Benvolguts pares, mares, tutors :

Totes aquelles famílies que teniu fills/es que comencen per primera vegada al nostre centre aquest curs escolar 2022-2023 estau convocades a una reunió informativa amb els tutors/es DIJOUS 7 de Setembre a les 12’00h.

Aconsellam que les famílies de l’alumnat que comença 4t d’Educació Infantil no portin els infants, per a facilitar i agilitzar el desenvolupament de la reunió. Pensau que tenim dedicat un dia per a aquest primer contacte famílies – escola.

En cas de no poder assistir, posau-vos en contacte amb els tutors/es la primera setmana de setembre.