Quota de pagament i material

Benvolgudes famílies, vos informam que de cara al curs escolar 2021-2022 el centre ha sol·licitat entrar dins el programa per al finançament de llibres i material didàctic. Concretament el nostre centre  participa de la part de MATERIAL DIDÀCTIC.

Aquest programa té com a finalitat combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies.

El programa va destinat a aquells centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i que desenvolupen actuacions per posar en marxa projectes innovadors amb l’objectiu d’assolir l’èxit escolar.

La quantia assignada al nostre centre per a les famílies de l’alumnat de PRIMÀRIA és de 8.040 €. Aquest import es reduirà de la quota de pagament de material didàctic que aportàveu a principi de curs. 

Així la quota de material didàctic queda reduïda a 15  €.

No entra dins el programa l’etapa d’EDUCACIÓ INFANTIL, que seguirà amb la quota destinada a material que té establerta.

Material i quota del pròxim curs 2021-22:

Material Educació infantil

Material i quota de 1r, 2n i 3r

Material i quota de 4t

Material i quota de 5è i 6è