Ens vols conèixer una mica més?

Avui començam una nova secció a la web. Anirem publicant a la web del centre i a les xarxes socials articles del nostre funcionament per tal de fer-ne difusió.

Què passa quan anam a fer un viatge durant el període lectiu?

Art. 10.11 – VIATGES REALITZATS EN PERÍODES LECTIUS:

  1. Els pares/mares/tutors han de signar un full MD020511 Absències llarga durada (més de 4 dies) en què quedi reflectit el dia de partida i el dia de tornada del viatge. 
  2. Aquestes faltes d’assistència es consideren no justificades, i si l’alumne/a no s’incorpora el dia previst, aquestes faltes d’assistència són reiterades o es considera que poden suposar un risc social i educatiu per a l’alumne, el/la tutor/a ha d’iniciar el protocol d’absentisme escolar.