Any 2005

En aquest àlbum no hem pogut determinar el curs exacte però si l’any.