Claustre 2017-18

Aquí deixam constància de part del claustre d’aquest curs escolar. Sabem que no hi és tothom que ha estat al centre.

Infantil: Belén Quesada, Ana Homar, Montserrat López, Ana Fuentes, Aina Maria Andreu, Antònia Contreras, Soraya Estrada, Sergi Jaén, Pedro Artigues, Rocio Osuna

Equip de Suport; Aina Sitges, Pilar Servera, Catalina Rexach, Marga Bauzà, Teresa Rodríguez, Marga Mestre

Primària: Pasqual Bordas, Pere Josep Sastre, Antònia Moyà, Antònia Sureda, Xisca Amer, Antònia Planisi, Virgínia Bordal, Sílvia Reverte, Maria Julià, Joan Oliver, Antònia Valls, Pere Manresa, Cati Adrover, Cati Massanet

Especialistes:Diana Barceló, Aina Maria Forns, Jordi Picó, Xisca Caldentey, Jaume Vidal