Projecte Lingüístic

El nostre projecte lingüístic. La Comunitat educativa es veu amb l’obligació de cumplir i respectar el projecte lingüístic del centre.

Actualment aquest document està en revisió per adaptar-se a la nova normativa.

Projecte Lingüístic-DC020505-Aprovació juny 2012.