Matrícules pel proper curs 2018-2019

Informam que ja s’ha obert el termini per presentar les sol·licituts al centre per a noves incorporacions pel proper curs 2018-2019 d’educació infantil i primària.

La sol·licitud la trobareu aquí i ha d’anar signada pel pare/tutor i mare/tutora juntament amb la còpia del DNI dels progenitors i del llibre de família.

Si l’infant disposa de DNI també s’ha de lliurar una còpia.

Documents per puntuar:

Certificat d’empadronament de Sa Coma

Certificat de lloc de feina a Sa Coma (per a no residents a Sa Coma)

Altres (mirar document)