Escola Matinera

SERVEI D’ESCOLA MATINERA 2021/2022- CEIP PUNTA DE N’AMER

Benvolgudes famílies,
És un plaer informar-vos que aquest curs escolar Totalkidz Serveis Educatius serà l’empresa encarregada de gestionar el servei d’escola matinera, en col·laboració amb l’APIMA i en coordinació amb el centre escolar.

QUI SOM
Som una empresa dedicada a l’oferta de serveis educatius, lúdics, esportius i de lleure. Ara com ara, realitzem serveis d’escoles matineres, activitats extraescolars, escoles d’estiu, colònies…

CONDICIONS DEL SERVEI
– L’escola matinera es realitzarà a partir del dilluns 13 de setembre amb horari de 7:30h
a 9h, seguint el calendari escolar del curs 2021/22.
– El servei es durà a terme sempre que el nombre de participants sigui com a mínim de 7 usuaris/mes. En cas que sigui inferior durant 3 mesos seguits, el servei no podrà continuar.
– Els preus es fixen segons els dies lectius del calendari escolar. Per tant, aquests seran els mateixos durant tots els mesos (a excepció del mes de setembre).
– El preu del mes de setembre és 35€, mentre que d’octubre a juny la quota és de 45€/mes. En cas que la mitja d’usuaris del curs escolar sigui de 15 participants o superior, Totalkidz farà una compensació en la quota del servei del mes de maig i/o juny de 5€/mes a tots els usuaris fixos que hagin fet ús del servei durant tot el curs escolar. Només tindran dret a aquesta compensació els usuaris que hagin fet ús del servei més de 6 mesos. Tots els altres no tindran dret a cap compensació en la quota.
– El preu del servei de forma esporàdica és 6€/dia. El pagament ha de fer-se abans o el mateix dia que es fa ús del servei.

PREINSCRIPCIONS
Per tal de tenir una previsió real del nombre d’usuaris interessats en el servei d’escola matinera, és necessari que, entre L’1 I EL 8 DE SETEMBRE, les famílies interessades enviïn un WHATSAPP AL 603800993 indicant el nom complet del nin/a, el centre escolar, el mes o mesos que necessiten el servei i si aquest serà de forma esporàdica (dies solts) o mes complet.

Una vegada iniciat el servei, serà imprescindible emplenar una fitxa d’inscripció (en paper el primer dia d’escola matinera del nin/a o bé de manera digital en format autoeditable a través del whatsapp o el correu electrònic).

FORMES DE PAGAMENT
Els pagaments de l’escola matinera es podran realitzar de les següents formes:

  • Transferència bancària al nº de compte ES12 0182 0287 6302 0164 4754 del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria. Al concepte cal indicar “P.A. + el nom complet del nin/a”. Un cop realitzada la transferència, ÉS IMPRESCINDIBLE ENVIAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT al
    correu totalkidz@totalfit.es o al whatsapp 603800993. FINS QUE NO SIGUI ENVIAT, NO CONSTARÀ EL PAGAMENT.
  • En efectiu, lliurant un sobre amb l’import exacte de la quota al monitor/a del servei. És important que al sobre estigui indicat el nom complet del nin/a.
    CONTACTE:
  • Per a qualsevol dubte o suggeriment, podeu contactar amb nosaltres al 603800993 (viawhatsapp o via telefònica) o a totalkidz@totalfit.es