Programa ProEducar

El Programa d’Acompanyament Escolar (PAE), s’aplica a partir d’aquesta setmana i fins el 8 de juny de 2018. És una iniciativa que es dirigeix a alumnat de centres públics de primària, preferentment de 5è i 6è, i d’educació secundària obligatòria.

El PAE s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.

El Programa s’ha de concretar en activitats de reforç i suport educatius en horari no lectiu realitzades per personal funcionari docent, voluntari, del mateix centre, perquè són els professors del centre els que coneixen millor els alumnes, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar.

D’aquesta manera també s’assegura la coordinació amb els professors tutors i amb la resta de l’equip docent i la relació amb les famílies.
Per illes, a Mallorca hi haurà 126 centres (85 CEIP i 41 IES); a Eivissa, 32 centres (22 CEIP i 10 IES); a Menorca, 20 centres (13 CEIP i 7 IES); i a Formentera, 3 centres (2 CEIP i 1 IES).

En el centre l’activitat la coordina la mestra Catalina Rexach.