AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR PER ALUMNES ESCOLARITZATS EN CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS DURANT EL CURS ESCOLAR 2022-2023

Benvolgudes famílies, de cara al curs 2022-2023 al nostre centre es posarà en marxa el MENJADOR ESCOLAR. 
Aquesta setmana s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

INFORMACIÓ RESOLUCIÓ (català)

INFORMACIÓN RESOLUCIÓN (castellano)

L’objecte d’aquests ajuts és finançar part del cost del servei de menjador escolar als alumnes que, durant el curs 2022-2023, cursin estudis d’educació infantil i primària. 
La data de presentació de les sol·licituds és del 20 al 30 de juny. Per a presentar-les al centre haureu de cridar a Secretaria i demanar cita.

MODEL DE SOL·LICITUD DELS AJUTS DE MENJADOR (català)

MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DE COMEDOR (castellano)

Aquelles famílies que sol·licitin els ajuts per més d’un fill/a formularan la petició d’ajuda en un únic imprès.

PLACES DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2022-2023

La reserva de plaça de menjador escolar es farà al llarg del mes de Setembre.   En el cas que es presentin més sol·licituds que places disponibles, l’admissió i selecció dels usuaris es farà tenint en compte l’ordre dels següents criteris (PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR):

1.-  Alumnat amb necessitats socioeconòmiques 

      (requisit: Informe dels Serveis Socials de l’ajuntament)

2.-  Alumnes amb pare i mare o famílies monoparental que facin feina i tinguin                     

                   incompatibilitat de l’horari  laboral amb l’horari  de sortida  de l’alumnat  al mig     

                   dia per al dinar.

      (requisit: certificat d’empresa on consti l’horari de la jornada laboral)

3.-  Docents que donin serveis d’horabaixa al centre com PAE, o altres.

      (requisit: informe de l’activitat)

4.-  Famílies amb més d’un fill que fa ús del servei.

       (requisit: consulta gestib -sol·licituds-)

5.-  Els usuaris que faran ús del servei de manera continuada.

       (requisit: especificació a la sol·licitud)

6.-  La resta d’infant per ordre de sol·licituds.

       (requisit: sol·licitud)

7.- Personal docent i no docent que presta serveis en el centre

      (requisit: contracte de feina)

NOTA: Tota la informació sobre les sol·licituds per obtenir plaça al menjador, l’empresa adjudicataria, els preus dels menús i altres aspectes relacionats amb el menjador escolar, sortirà publicat a la web els primers dies de Setembre.