Aspectes importants sobre normativa Covid

Bon dia famílies,

Us informem que hi ha aspectes importants sobre normativa Covid a tenir en compte amb els vostres infants.  A partir de la publicació de la Resolució, en produir-se un positiu en un Grup Estable de Convivència (GEC) de primària tots els alumnes del grup s’hauran de fer una PDIA, però només hauran de fer quarantena els alumnes que han tingut un contacte més proper amb el cas positiu en les 48 hores anteriors i que no hagin fet un ús adequat de la mascareta. Els altres alumnes podran continuar anant al centre. Només en el cas que a aparegui un nou positiu es confinarà tota la classe. Així i tot, tots els alumnes del grup s’hauran de fer una segona PDIA. És a dir, actualment es considera un contacte estret un infant que ha estat a menys de dos metres sense mascareta o amb mascareta mal posada durant mínim 15 minuts acumulats al llarg de la jornada.

A l’escola tenim alguns infants que constantment hem de repetir que duguin bé la mascareta, per tant aquests en el cas que surti una persona positiva dins l’aula s’hauran de confinar indiferentment que donin positiu o negatiu.

Per altra banda, és convenient que els infants dins la motxilla duguin una mascareta de recanvi.

Per últim, teniu fins dilluns dia 11 d’octubre per entregar als tutors dels vostres infants els dos fulls que us varen entregar:

1) Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes en els protocols i a mantenir el centre informat. (obligatori)
2) Consentiment informat per a la realització del test PDIA durant el curs escolar.

Moltes gràcies
Equip directiu CEIP Punta de n’Amer.