CONVOCATÒRIA DE VAGA

Bon dia famílies,
Demà dia 29 de setembre hi ha prevista una jornada de vaga convocada pel personal docent de l’ensenyament públic no universitari. 

L’escola tal com estableix la resolució, disposarà de serveis mínims adoptant les mesures correctes envers aquesta situació.

– Tres persones d’Educació Infantil
– Quatre persones d’Educació Primària
– Secretària
– Director

La resta de professorat pot assistir o no al centre, no obstant això, durem un seguiment amb l’objectiu de dur una bona organització.

Adjuntem les instruccions del director general de planificació i centres per als centres educatius de l’àmbit de l’ensenyament públic per a la jornada de vaga convocada per al dia 29 de setembre de 2020

Atentament,
Equip directiu CEIP PUNTA DE N’AMER