ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE

ATENCIÓ FAMÍLIES.

Les entrades i sortides a l’escola és fan de manera flexible amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i acumulacions de persones. Per això, hem establert un horari per primer cicle (8 ’45 h-9 ’00 h) i un horari per segon cicle (9’00 h a 9’10 h). 

Els infants no poden esperar a la porta de l’escola fins que sigui el seu torn d’entrada, sinó que han d’arribar dins la seva franja horària. 

Obrir les portes a les 8:45 h no indica/obliga que tothom ha d’entrar en aquest horari. Podem anar arribant de manera tranquil·la i flexible durant els 15 minuts del període (8 ’45 h a 9 ’00 h)

Una vegada hem deixat als nostres infants hem d’evitar romandre a la porta de l’escola. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.