Simulacre al centre

A finals de gener d’aquest any el claustre va rebre una petita formació del Pla d’autoprotecció del centre. És un pla que l’administració va posar en marxa a partir de la torrentada del curs passat.

Aquesta setmana hem anat posat els indicadors i els mapes d’evacuació del centre actualitzats a totes les aules.

Amb tot això informam que els propers dies es portarà a terme un simulacre d’evacuació del centre durant la jornada lectiva.