Noves Admissions pel proper curs 2019-20(EI-EP i ESO)

Informam que el proper dilluns dia 13 i fins dia 17 de maig s’obre el plaç per demanar places al centres d’EI5, EI6, Primària i Secundària.

Els fulls s’han de lliurar al centre que es demani de primera opció.

Volem recordar que les adscripcions de l’alumnat de 6è s’ha fet correctament i tot l’alumnat de 6è té plaça reservada al IES Puig de Sa Font. Si alguna família vol sol·licitar plaça a un altre centre de secundària a partir del dilluns i fins dia 17 ha d’entregar els papers pertinents al centre desitjat.

Adjuntam la documentació per sol·licitar plaça al nostre centre:

Per entregar les sol·licituds s’han de portar els originals del DNI, NIE o Passaport (de cada un dels membres que signen la sol·licitud), del llibre de família o certificat de naixement per poder comprovar la veracitat de les dades.

L’horari d’atenció al públic per fer aquest procés serà de dilluns a divendres de 8:30 a 9:45 i de 13 a 14h

Per qualsevol informació podeu telefonar al 971811444.

Les llistes definitives sortiran el dia 31 de maig. Segona la llei de protecció de dades aquest any no es penjaran a la web, simplement informarem que estan penjades al tauló d’anuncis de l’entrada de l’escola.